Tuyển sinh hệ Đại học – Ngành Sư phạm tiểu học năm học 2021-2022

Thông tin Tuyển sinh

Mã Ngành:     7140202

Tên Ngành:    Giáo dục Tiểu học

Mã hợp môn:  C00, D01, D08, D10

Mục tiêu đào tạo

. Kiến thức

– Có kiến thức giáo dục đại cương đủ rộng, nắm vững các kiến thức chuyên ngành, bảo đảm dạy tốt các môn học và các hoạt động giáo dục trong chương trình tất cả các lớp của bậc tiểu học, được nâng cao về 3 môn Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên-xã hội, hoặc 1 môn chuyên sâu (Toán/Tiếng Việt/SP Âm nhạc/SP Mỹ thuật/ SP Thể dục/Giáo dục chuyên biệt/Công tác Đội.

– Có kiến thức phổ thông về môi trường, dân số, an ninh quốc phòng, an toàn giao thông, về quyền trẻ em, y tế học đường để có thể thực hiện giáo dục tích hợp.

– Có hiểu biết về tình hình kinh tế văn hoá xã hội, đời sống, phong tục tập quán của địa phương để có thể hoà nhập và góp phần phát triển cộng đồng.

  2. Kỹ năng

– Khi có nhu cầu, có thể dạy lớp ghép, dạy tiếng Việt cho người học dân tộc, dạy trẻ khuyết tật theo hướng hoà nhập.

– Biết làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động Sao nhi đồng, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

– Có kỹ năng quản lý lớp học, xây dựng lớp thành tập thể đoàn kết, tự quản; có khả năng giáo dục người học cá biệt.

Sau khi tốt nghiệp SV có thể ứng tuyển các vị trí sau

1. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

– Giảng dạy ở trường tiểu học.

– Hướng dẫn thực hành NVSP, PPDH các bộ môn tại các khoa đào tạo giáo viên tiểu học thuộc các trường cao đẳng, đại học sư phạm.

– Làm công tác quản lý ở trường tiểu học.

– Làm công tác quản lý chuyên môn trong các cơ quan quản lý giáo dục.

– Tham gia nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực giáo dục học (Giáo dục tiểu học).

2. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

– Người tốt nghiệp có thể tiếp tục học thạc sĩ và tiến sĩ trong và ngoài nước.

 

Nếu bạn đã sẳn sàng tìm hiểu học hỏi hãy liên hệ ngay với Trường Bách Khoa Sài Gòn!