Tuyển sinh hệ Đại học – Ngành Luật hình sự năm học 2021-2022

Giới thiệu chung về Ngành Luật hình sự

– Ngành Luật hình sự (Mã ngành: 7380104) là chương trình đào tạo của Luật hình sự cung cấp cho sinh viên những kiến thức thực tiễn về tư pháp hình sự, bao gồm các vấn đề trong khoa học luật hình sự (như tội phạm, hình phạt, trách nhiệm hình sự, các biện pháp tư pháp, quyết định hình phạt,…); khoa học luật tố tụng hình sự (như các nguyên tắc của tố tụng hình sự, chứng cứ, các biện pháp ngăn chặn, các cơ quan tiến hành tố tụng,…); khoa học luật thi hành án hình sự (như người bị kết án, các cơ quan thi hành án, thủ tục, trình tự thi hành các loại hình phạt, các biện pháp tư pháp,…).

– Sinh viên chọn chuyên ngành này còn được trang bị những kỹ năng nghiên cứu và vận dụng các kiến thức trong lĩnh vực tư pháp hình sự. Nhà trường cũng đẩy mạnh việc áp dụng các phương pháp tích cực trong giảng dạy để kích thích tính chủ động, sáng tạo trong sinh viên, tăng cường thảo luận và làm việc theo nhóm, bồi đắp kỹ năng thuyết trình, tạo điều kiện để các bạn tham quan, học tập thực tế xuyên suốt quá trình đào tạo.

– Sau khi tốt nghiệp , sinh viên sẽ nắm vững các vấn đề của khoa học luật hình sự, khoa học luật tố tụng hình sự và khoa học luật thi hành án hình sự, có khả năng nhận định, đánh giá và tham gia vào quá trình thực hiện pháp luật, phục vụ công tác điều tra và xử lý các vấn đề về tội phạm.

Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp ngành Luật hình sự và Tố tụng hình sự 

  • Luật sư : Vị trí luật sư không chỉ biện hộ cho nguyên cáo mà còn có thể biện hộ cho bị cáo. Lúc này, quá trình làm việc không có chỗ cho cảm xúc cá nhân mà bạn phải xử lý bằng kiến thức chuyên môn, giúp quá trình kiện tụng trở nên có lợi hơn cho bên mình bảo vệ.
  • Kiểm sát viên: Đối với kiểm sát viên, công việc của họ chính là tìm ra những chứng cứ xác thực để đưa tội phạm ra ánh sáng. Tương tự như luật sư, kiểm sát viên là nghề nghiệp yêu cầu sinh viên phải có học thức sâu rộng. Đặc biệt khả năng xử lý tình huống, khả năng tranh luận trước đám đông, khả năng giữ vững tâm lý,… đều cần phải đạt đến trình độ cao.
  • Ngoài ra, còn có thể làm việc ở các vị trí khác như: chuyên viên tư vấn luật trong lĩnh vực hình sự, thư ký tòa án, làm việc tại các cơ quan công an,…

Nếu bạn đã sẳn sàng tìm hiểu học hỏi hãy liên hệ ngay với Trường Bách Khoa Sài Gòn!