TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI

HỌC PHÍ THẤP NHẤT

 11 Triệu/ học kỳ

Không tăng trong suốt khóa học

THỜI GIAN HỌC NGẮN NHẤT
Thời gian học chỉ từ 3 năm
Sớm tốt nghiệp

VIỆC LÀM SỚM NHẤT

Sinh viên có việc làm ngay sau tốt nghiệp

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2021

“Khoảng thời gian sinh viên chỉ có 4 năm nhưng nó cung cấp 2 phần 3 thông tin cho cuộc đời của mình…”

Phạm Thị Thanh Hằng

Giảng viên  Ngành QTKD

Những câu hỏi thường gặp

NGÀNH ĐÀO TẠO

LUẬT
KẾ TOÁN
MARKETING
NGÔN NGỮ ANH
ĐÔNG PHƯƠNG HỌC
QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
KINH DOANH QUỐC TẾ 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  
KỸ THUẬT PHẦN MỀM
TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
QUẢN TRỊ KINH DOANH
TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN 
MẠNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU
LOGISTICS & QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG 

XEM THÊM